Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW

 

1. DEFINICJE


1.1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:


 Dni robocze – są to dni od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

    Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają
zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub
korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

    Kodeks
Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

    Konto –
przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą której
Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

    Konsument –
Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

   
Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1]
Kodeksu cywilnego;

    Regulamin –
niniejszy dokument;

    Towar –
produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy
każdym z prezentowanych produktów;

    Umowa
sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta
pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

    Usługi –
usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

    Ustawa o
prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.
2014, Nr 827);

    Ustawa o
świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

    Zamówienie –
oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

1.2 Aby skorzystać ze sklepu internetowego kupujący
zobowiązany jest włączyć zapis plików Coockies

1.3. Klient może skontaktować się ze sprzedawcą w następujące
sposoby
:

 a)  za pomocą poczty e-mail pod adresem:
biuro@belvivo.pl

 b)  telefoniczny pod numerem telefonu: +48
787647150

 c)  listownie na adres: Skawa 713   34-713 Skawa

 d)  poprzez formularz dostępny na stronie
belvivo.pl/kontakt/

 

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


2.1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7
dni w tygodniu

2.2 Zamówienia są przyjmowane:


a) przez stronę: belvivo.pl poprzez opcję  „koszyk”, gdzie Kupujący podaje dane
kontaktowe, wskazuje zamawiane towary i wybiera formę płatności

b) pod numerem telefonu: +48 787 647 150

c) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:
biuro@belvivo.pl

 

2.3 W przypadku kupna produktu poprzez stronę
internetową kupujący dostaje potwierdzenie na wskazany przez niego adres
mailowy.

2.4 Konsument jest zobowiązany podać dokładny adres
dostawy w celu określenia kosztów transportu.

2.5 Ceny przedstawione w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

3. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

3.1 Realizacja zmówień rozpoczyna się po zaksięgowaniu
całości należnej kwoty, a w przypadku płatności za pobraniem po zaksięgowaniu
zaliczki w wysokości 50 %.

3.2. Termin realizacji na każdy zakupiony w naszym
sklepie produkt wynosi do 50 dni roboczych.

3.3 Klient jest informowany o przewidywanym
dostarczeniu przedmiotu z tygodniowym wyprzedzeniem.


4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

4.1 Konsumentowi przysługujue prawo do odstąpienia od
umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

4.2 Prawo do odstąpienia przysługuje klientowi zarówno
dla całości jak i częsci zamówienia.

4.3 Bezpośrednie koszty zwrotu towarów ponosi
konsument.

4.4 Prawo do odstąpienia od umowy nie obejmuje
produktów personalizowanych które były modyfikowane z woli konsumenta.

 

5.REKLAMACJE

 

5.1 Na każdy zakupiony w sklepie produkt, producent
daje gwarancję na okres 2 lat.

5.2 Gwarancja nie obejmuje:

a) zamierzonych przez producenta w pierwowzorze różnic
w profilach, odcieniach.

b) różnicy kolorów wynikających z zaprojektowanych
cech plastycznych i estetycznych wyrobu, oraz cech charakterystycznych dla
surowców, z których wykonano mebel

c) uszkodzeń
mechanicznych powstałych w wyniku niewłasciwego przenoszenia lub użytkowania
mebli.

d) Uszkodzeń
powstałych w wyniku braku prawidłowej konserwacji i złego użytkowania mebli
zawartych w warunkach gwarancji dostępnych pod adresem belvivo.pl

5.3 Reklamacje rozpatrywane są do 3 dni roboczych.

 

6. DOSTAWA

 

6.1 Producent daje następujące możliwości dostawy
produktów:

 

a) Przesyłka
kurierska

b) Odbiór osobisty w magazynie pod adresem Nowy targ aleja
Tysiąclecia 91; Nowy targ 34-400

c) Transport
własny sprzedającego

 

6.2  Transport własny jest możliwy na terenie całej
Unii Europejskiej

6.3 Transport
własny wymaga zapytania mailowego na adres: biuro@belvivo.pl

6.4 Koszt
transportu własnego to 1 zł 40 groszy za każdy kilometr pokonanej trasy w 1
stronę .

6.5 Towary
gabarytowe, lub wymagające montażu wymagają transportu własnego

 

7. POSTANOWIENIA
OG
ÓLNE:

 

7.1  Sklep internetowy dostępny pod adresem
belvivo.pl jest własnością Piotra Wojdyły działającego pod firmą Belvivo
Fabryka Mebli i Drzwi Piotr Wojdyła. NIP 7351097796; REGON
491964967.

7.2  Powyższy regulamin skierowany jest do
konsumentów i przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego dostępnego
pod adresem belvivo.pl.